Om oss

Magdegärde bondgård är en ren familjehistoria 🙂

Gården har funnits i familjens ägo i flera generationer och det är något vi är mycket stolta över. Vi finns i Magdegärde, mellan Gullabo och Torsås.

Idag är det Magnus och sonen Oscar som äger och driver gården. Hustrun/mamma Katarina är också med på ett hörn 🙂

Oscar
Katarina och Magnus

Att kunna erbjuda produkter med hög kvalitet och spårbarhet är viktigt för oss. Djuren föds och växer upp på gården. Vi är i det närmaste helt självförsörjande vad det gäller foder till våra djur, vilket gör att vi med säkerhet kan säga att vårt kött är helt lokalproducerat. Det innebär även att vi har koll hela vägen från födsel till slakt.

Den nya lösdriftshallen och gårdsbutiken är delvis finansierad med stöd från europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

För att säkerställa en fortsatt god djurhållning och bättre arbetsmiljö, som även kommer hålla över framtida generationsskiften, har vi på gården investerat i en ny lösdriftshall för våra dikor och en gårdsbutik. Investeringen har genomförts med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Nästa generation har under 2022 gått in som huvudägare till Magdegärde Bondgård och i samband med det har startstöd beviljats.

Farfar Börje är med och hjälper till när han kan 🙂

Vi är kvalitetsmärkta enligt Svenskt sigill, ett värdemärke på att det vi gör är rätt.

Svenskt sigill